Штат кафедри

Іванов Євгеній Олександрович

Іванов Євгеній Олександрович

доцент, вчений секретар кафедри інтелектуальних програмних систем
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Освіта та кар'єра:

1976 р. — закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики.
1980 р. — закінчив аспірантуру (заочне відділення) факультету кібернетики Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка.
1986 р. — захистив кандидатську дисертацію на тему «Складність паралельних алгоритмів розпізнавання властивостей графів», науковий керівник — доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН УРСР та АН СРСР Глушков В.М.
1987-1988 рр. — секретар вченої ради факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1980-1989 рр. — працював на посаді асистента кафедри теоретичної кібернетики факультету кібернетики Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка.
1989-1990 рр. — доцент кафедри теоретичної кібернетики факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1990-2016 рр. — доцент кафедри інформаційних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1996-1997 рр. — вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 01.01.23 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1999-2004 рр. — працював за сумісництвом на посаді професора кафедри інформатики та інформаційних технологій Міжрегіональної академії управління персоналом.
2016-2019 рр. — доцент кафедри інформаційних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2019 р. — доцент кафедри інтелектуальних програмних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
На даний момент є членом навчально-методичної комісії факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вченим секретарем кафедри інформаційних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Сфера наукових інтересів:

 • Інформаційні системи.
 • Бази даних.
 • Складність обчислень.
 • Паралельні обчислення.
 • Теорія графів.

Вибрані публікації:

 1. Сложность параллельных алгоритмов распознавания свойств графов. Автореф. дис. канд. физ.-мат. наук Киев, КГУ, 1986.
 2. Анализ параллельных алгоритмов при ограничениях на ресурсы. Препринт ИК АН УССР № 88-15, Киев, 1988.
 3. Основи роботи із системою Microsoft Excel. Київ, Видавничий центр "Київський університет", 2000.
 4. Робота з інформацією засобами MS Excel: Навчально-методичний комплекс. Київ, : РВВ КІЕМБСС, 2000.
 5. Учебное пособие. Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 7.7 для Украины" с примерами решений". Версия экзамена на 2001 год. Москва: Фирма "1С", 2001.
 6. Основи інформаційних систем і технологій. Київ, МАУП, 2002.
 7. Дискретна математика. Робочий зошит. Ч. 1 – 4. 2006 – 2011.

Викладацька діяльність:

 1. Основи програмування (лекції, лабораторні заняття) — бакалаври 1-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 2. Програмування (лекції, лабораторні заняття) — бакалаври 1-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 3. Дискретна математика (практичні заняття) — бакалаври 1-го року навчання, 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології: інформатика.
 4. Інформаційні системи (лекції) — бакалаври 3-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 5. Інформаційні системи (лекції) — бакалаври 4-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 6. Груповий проект з технологій програмування (лабораторні заняття) — бакалаври 4-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.

Теми курсових та дипломних робіт:

 1. Розробка інформаційних систем.
 2. Створення засобів електронного навчання.
 3. Розробка ігрових програм.
 4. Задачі теорії графів. Алгоритми, складність, реалізація.
 5. Створення програмного забезпечення для мобільних платформ.