Штат кафедри

Терлецький Дмитро Олександрович

Терлецький Дмитро Олександрович

асистент кафедри інтелектуальних програмних систем
кандидат фізико-математичних наук


Освіта та кар'єра:

2011 р. — закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики.
2014 р. — закінчив аспірантуру факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2014-2016 рр. — асистент кафедри інформаційних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2016-2019 рр. — асистент кафедри інформаційних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2018 р. — захистив дисертацію на тему "Об'єктно-орієнтована динамічна модель подання знань в інтелектуальних програмних системах", спеціальність 01.05.03. — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. Науковий керівник — доктор фізико-математичних наук, професор Провотар О.І.
З 2019 р. — асистент кафедри інтелектуальних програмних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Громадська діяльність:

2006-2011 рр. — дійсний член Наукового товариства студентів та аспірантів факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2006-2010 рр. — голова Наукового товариства студентів та аспірантів факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2011 р. — почесний член Наукового товариства студентів та аспірантів факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Сфера наукових інтересів:

 • Іженерія знань.
 • Інтелектуальні програмні системи.
 • Програмування.
 • Метапрограмування.
 • Об'єктно-орієнтований аналіз та проектування.
 • Програмна інженрія.
 • Терія множин та мультимножин.
 • Транзиційні системи.
 • Абстрактні алгери та алгебраїчні структури.

Академічні нагороди і премії:

 1. Лауреат премії НАН України для молодих вчених за цикл робіт "Об'єктно-орієнтовані динамічні мережі знань" (2017).

Вибрані публікації:

 1. Д.О. Терлецький Множини як сукупність сутностей-об'єктів // Збірник наукових праць «Комп'ютерна математика», 2013, № 2, ст. 64-71.
 2. Д.О. Терлецький Конструктори множин та мультимножин об'єктів // Науковий журнал «Проблеми програмування», 2014, № 1, ст. 18-30.
 3. D. O. Terletskyi, O. I. Provotar Mathematical Foundations for Designing and Development of Intelligent Systems of Information Analysis // Problems in Programming, 2014, Volume 15, Number 2-3, pp. 233-241.
 4. D. O. Terletskyi, O. I. Provotar Object-Oriented Dynamic Networks // International Book Series Information Science and Computing, Book 30: "Computational Models for Business and Engineering Domains", edited by G. Setlak, K. Markov, ITHEA, 2014, pp. 123-136.
 5. D. O. Terletskyi Universal and Determined Constructors of Multisets of Objects // International Journal «Information Theories & Applications», ITHEA, 2014, Volume 21, Number 4, pp. 339-361.
 6. D. A. Terletskyi, A. I. Provotar Fuzzy Object-Oriented Dynamic Networks. I // Cybernetics and Systems Analysis, 2015, Volume 51, Issue 1, pp. 34-40.
 7. D. Terletskyi Exploiters-Based Knowledge Extraction in Object-Oriented Knowledge Representation // Proceedings of the 24th International Workshop on Concurrency, Specification and Programming, Rzeszow, Poland, September 28-30, 2015, Volume 2, pp. 211-221.
 8. D. Terletskyi Inheritance in Object-Oriented Knowledge Representation // Information and Software Technologies, Volume 538 of Communications in Computer and Information Science, Springer, 2015, pp. 293-305.
 9. D. A. Terletskyi, A. I. Provotar Fuzzy Object-Oriented Dynamic Networks. II // Cybernetics and Systems Analysis, 2016, Volume 52, Number 1, pp. 38-45.
 10. D. Terletskyi Object-Oriented Knowledge Extraction using Universal Exploiters // Proceedings of the 12th International Scientific and Technical Conference Computer Science and Information Technologies CSIT'2017, Lviv, Ukraine, September 05-08, 2017, pp. 257-266.
 11. D. Terletskyi Object-Oriented Knowledge Representation and Data Storage Using Inhomogeneous Classes // Information and Software Technologies, Volume 756 of Communications in Computer and Information Science, Springer, 2017, pp. 48-61.
 12. Д.О. Терлецький, Об'єктно-орієнтована динамічна модель подання знань в інтелектуальних програмних системах // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-математичних наук за спеціальністю 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин i систем, кафедра інформаційних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2018, 32 с.
 13. Д.О. Терлецький, Об'єктно-орієнтована динамічна модель подання знань в інтелектуальних програмних системах // Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-математичних наук за спеціальністю 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин i систем, кафедра інформаційних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2018, 200 с.
 14. D. O. Terletskyi, Algorithms for Runtime Generation of Homogeneous Classes of Objects // Proceedings of the International Conference on Cyber Security and Computer Science, ICONCS'18, October 18-20, 2018, Safranbolu, Turkey, pp. 160-164.

Викладацька діяльність:

 1. Основи об'єктно-орієнтованого програмування (лабораторні заняття) — бакалаври 2-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 2. Системне програмування і операційні системи (лабораторні заняття) — бакалаври 3-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 3. Метапрограмування (лекції, лабораторні заняття) — бакалаври 4-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 4. Програмна інженерія (лабораторні заняття) — бакалаври 4-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.

Теми курсових та дипломних робіт:

 1. Проектування та розробка інтелектуальних програмних систем:
  1. системи на основі знань;
  2. експертні системи;
  3. рекомендаційні системи;
  4. мультиагентні системи;
  5. пошуково-аналітичні системи;
  6. системи моніторингу;
  7. системи планування;
  для вирішення проблем в різних предметних областях.
 2. Проектування та розробка генераторів програмних кодів для об'єктно-орієнтованих мов програмування:
  1. генераторів класових ієрархій;
  2. генераторів шаблонів проектування програмного забезпечення.
 3. Проектування та розробка програмних засобів об'єктно-реляційного відображення для SQL та NoSQL баз даних.
 4. Проектування та розробка програмних засобів аналізу та верифікації властивостей класових ієрархій для об'єктно-орієнтованих мов програмування.
 5. Проектування та розробка програмних засобів аналізу веб-сайтів.
 6. Проектування та реалізація нечітких розширень парадигми об'єктно-орієнтованого програмування для об'єктно-орієнтованих мов програмування.
 7. Проектування та розробка спеціалізованих алгоритмічних пакетів та бібліотек для об'єктно-орієнтованих мов програмування.