Штат кафедри

Верес Максим Миколайович

Верес Максим Миколайович

доцент кафедри інтелектуальних програмних систем,
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Посилання: Scopus.

Освіта та кар'єра:

2000 р. — закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики.
2003 р. — закінчив аспірантуру факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2005 р. — захистив кандидатську дисертацію на тему «Мінімаксні методи оцінювання в лінійних задачах із параметром» за спеціальністю 01.05.04 – «системний аналіз та теорія оптимальних рішень», науковий керівник — доктор фізико-математичних наук, професор Наконечний О.Г.
2003-2006 рр. — молодший науковий співробітник кафедри інформаційних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2006-2011 рр. — асистент кафедри інформаційних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2011-2016 рр. — доцент кафедри інформаційних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2016-2019 рр. — доцент кафедри інформаційних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2019 р. — доцент кафедри інтелектуальних програмних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Сфера наукових інтересів:

 • Паралельні та розподілені обчислення.
 • Методи об’єктно орієнтованого програмування.
 • Інформаційні системи.
 • Управління інформацією.

Вибрані публікації:

 1. Мінімаксні методи оцінювання в лінійних задачах із параметром., Монографія.- 115с, - 2007. (у співавт.).
 2. Програмування на С++,Навчальний посібник, - 159 с., - 2009. (у співавт.).
 3. Ефективність паралельних алгоритмів обчислення матричного добутку. Проблемы информационных технологий. - 2010. - №1 (007). - С.36-40. (у співавт.).
 4. Функціональне програмування. Лямбда-числення в мовах HASKELL та F #. Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. - 2011. - №1. - С. 103–107. (у співавт.).

Викладацька діяльність:

 1. Основи програмування (лабораторні заняття) — бакалаври 1-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 2. Програмування (лабораторні заняття) — бакалаври 1-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 3. Алгоритми та складність (лабораторні заняття) — бакалаври 2-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 4. Розподілені обчислення (лекції, лабораторні заняття) — бакалаври 3-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 5. Кластерні розрахунки (лекції) — магістри 1-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмне забезпечення систем.
 6. Методи об'єктно-орієнтованого програмування (лекції, лабораторні заняття) — магістри 1-го року навчання, 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології: соціальна інформатика.

Теми курсових та дипломних робіт:

 1. Програмування з розподільними змінними. Аналіз сучасних підходів.
 2. Розподільне програмування. Аналіз сучасних підходів.
 3. Синхронне паралельне програмування. Наукові розрахунки:
  1. Сіткові розрахунки. Диференціальні рівняння в частинних похідних.
  2. Точкові розрахунки. Моделювання неперервних систем.
  3. Матричні розрахунки. Розв'язок систем лінійних рівнянь.