Освітній ступінь "Бакалавр"

Кафедра інтелектуальних програмних систем проводить підготовку фахівців у галузі 12 Інформаційні технології за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення, освітній ступінь "Бакалавр", освітня програма Програмна інженерія.
Термін навчання: 4 роки (денна форма).
Вартість навчання за контрактом: 35 250 грн.
Ліцензований обсяг: 100 місць.

Статистика поданих заяв
за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення
(ОС "Бакалавр", освітня програма "Програмна інженерія") починаючи з 2009 року

Рік Ліцензований обсяг План набору (бюджет) Подано заяв Конкурс
2009 40 20 472 23.6
2010 40 20 448 22.4
2011 40 20 528 26.4
2012 40 25 925 37
2013 40 25 1341 53.64
2014 40 25 890 35.6
2015 100 25 490* 19.6
2016 100 31 1072 34.58
2017 100 40 1073 26.82
2018 100 44 800 18.18
2019 100
* — Згідно з правилами прийому у 2015 році, для вступу на факультету кібернетики на ОС "Бакалавр" абітурієнтам потрібно було подати до приймальної комісії сертифікат із зовнішнього незалежного оцінювання з математики (поглиблений рівень).

Освітня програма "Програмна інженерія"

На сьогоднішній день за даною програмою навчається понад 200 студентів (ОC «Бакалавр» 1-4 курси).

Навчання

Особливості навчання:
 • Освітня програма "Програмна інженерія" складена з врахуванням досвіду провідних закордонних вищих навчальних закладів, таких як університети Кембріджа та Стендфорда.
 • Протягом навчання студенти мають змогу прослухати сучасні навчальні курси, які читають викладачі кафедри.
 • Якість освіти, яка забезпечується гармонійним поєднанням фундаментальних (математичних) та технологічних, прикладних (програмістських) дисциплін.
Студенти вивчають наступні дисципліни, технології та програмне забезпечення:
 • Класична математика: Математичний аналіз, Алгебра та геометрія, Загальна алгебра, Дослідження операцій, Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси і математична статистика, Аналіз даних, Чисельні методи в інформатиці, Моделювання систем, Обробка зображень, Математичні основи обчислювальної геометрії, Комп'ютерна алгебра.

 • Комп'ютерна математика: Дискретна математика, Теорія алгоритмів та математична логіка, Алгоритми та складність, Структурна теорія цифрових автоматів, Основи криптології, Комп'ютерна графіка, Нейронні мережі, Математичні основи захисту інформації, Системи штучного інтелекту, Програмування з обмеженнями, Експертні системи.

 • Програмування: Основи програмування, Програмування, Основи об'єктно-орієнтованого програмування, Розробка WEB-орієнтованих систем, Організація баз даних та знань, Об'єктно-орієнтоване програмування, Операційні системи, Основи побудови компіляторів, Інформаційні системи, Розподілені обчислення, Програмна інженерія, Метапрограмування, Груповий проект з технології програмування, Функціональне програмування, Розробка мультимедійних систем, 3D графіка, Виробнича практика "Сучасні інформаційні системи та технології".

 • Комп'ютерна інженерія: Фізичні основи комп'ютерної електроніки, Комп'ютерні мережі, Операційні пристрої та методи їх синтезу.

 • Мови програмування: С++, Java, Python, Ruby, PHP, JavaScript, Common Lisp, Haskell.

 • Прикладне програмне забезпечення та технології:
  • Середовища розробки програмного забезпечення (MS Visual Studio, NetBeans, Eclipse, CLion, IntelliJ IDEA, PyCharm, RubyMine).
  • Програмні фреймворки (.Net, Django, Rails, Spring, Tapestry, Pylons, Tornado, Hibernate).
  • Програмні технології (JDO, EJB, JSP, ASP.NET).
  • Елементи WEB 3.0 (HTML5, DHTML, CSS3, DOM, AJAX).
  • Сервери баз даних та веб сервери (Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgeSQL, IIS, Apache).
  • Системи електронного видавництва (LaTeX, Adobe InDesign).
  • Графіка, анімація, дизайн (3D Max, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator).
  • Системи управління версіями (Subversion, TortoiseSVN, Git).
  • Математичні програмні пакети (Mathematica, Matlab).

 • Операційні системи: Windows, Unix, Linux, FreeBSD, Mac OS.

Працевлаштування

Випускники спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення (освітня програма "Програмна інженерія") здобувають наступні кваліфікації:
 • Інженер-програміст.
 • Системний програміст.
 • Програміст баз даних.
 • WEB-Програміст.
 • Програміст Mobile-device.
 • Тестувальник програмного забезпечення.
Випускники успішно працюють у провідних українських та міжнародних IT-компаніях таких як: Google, Facebook, Microsoft, EPAM Systems, Ciklum, Grammarly, Miratech, Samsung Electronics, GlobalLogic, Materialise, SoftServe, Netcracker, Cargowise, Railsware, d-Studio, SMK та багатьох інших.