Освітній ступінь "Магістр"

Кафедра інтелектуальних програмних систем проводить підготовку фахівців у галузі 12 Інформаційні технології за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення, освітній ступінь "Магістр", освітня програма Програмне забезпечення систем.
Термін навчання: 2 роки, денна форма (після отримання ОС "Бакалавр").
Вартість навчання за контрактом: 39 800 грн.
Ліцензований обсяг: 50 місць.

Статистика поданих заяв
на спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
(ОС "Магістр", освітня програма "Програмне забезпечення систем") починаючи з 2012 року

Рік Ліцензований обсяг План набору (бюджет) Подано зяв Конкурс
2012 40 12 19 1.58
2013 40 26 26 1
2014 40 16 25 1.56
2015 40 16 23 1.44
2016 40 23 36 1.57
2017 40 16 69 4.31
2018 50 13 58 4.46
2019 50

Освітня програма "Програмне забезпечення систем"

Протягом навчання студенти мають змогу прослухати сучасні навчальні курси, які читають викладачі кафедри. Навчальна програма підготовки магістрів складена з врахуванням досвіду провідних закордонних вищих навчальних закладів, таких як університети Кембріджа та Стендфорда.
На сьогоднішній день за даною програмою навчається понад 30 студентів (ОС «Магістр» 1-2 курси).

Навчання

Особливості навчання: Освітня програма "Програмне забезпечення систем" складена з врахуванням досвіду провідних закордонних вищих навчальних закладів, таких як університети Кембріджа та Стендфорда, і спрямована на:
 • Поглиблене вивчення різноманітних аспектів розробки інтелектуальних інформаційних систем: від методів доведення коректності програм до сучасної практики управління програмними проектами.
 • Підготовку магістрів до подальшого навчання в аспірантурі та докторантурі провідних університетів України та світу.
Студенти вивчають наступні дисципліни, технології та програмне забезпечення:
 • Комп'ютерна математика: Теоретичні основи та методи розробки інформаційних систем, Нечіткі логіки, Прикладне застосування нейронних мереж, Алгебро-автоматні методи проектування програмного забезпечення, Програмно-орієнтовані логіки, Елементи категорного аналізу, Прикладні логіки та елементи квантових обчислень, Проектування мультиагентних систем, Некласичні логіки та їх застосування в розробці програмного забезпечення, Актуальні питання біоінформатики, Оптимізаційні методи в задачах управління програмними проектами, Моделе-орієнтована побудова програмних систем, Актуальні проблеми захисту інформації.

 • Програмування: Методи забезпечення якості програмних систем, Кластерні розрахунки, Розробка та використання інформаційних мереж, Трансформаційні методи синтезу обчислювальних систем, Управління програмними проектами, Типи в мовах програмування, Сучасні операційні системи, Актуальні проблеми об'єктно-орієнтованого програмування, Методи тестування та оцінки надійності програмних систем, Засоби побудови систем електронного навчання, Імітаційні методи моделювання інформаційних потоків у комп'ютерних мережах, Безпека та анонімність в Інтернеті, Виробнича практика "Розробка програмно-інформаційних систем".

 • Мови програмування: С++, Java, IronPython, IronRuby, Haskell, Scala, F#, AMPL, XAML, XUL, DSL.

 • Прикладне програмне забезпечення та технології:
  • Середовища розробки програмного забезпечення (MS Visual Studio, NetBeans, Eclipse, IntelliJ IDEA, PyCharm, Selenium).
  • Програмні фреймворки (.Net, Django, Rails, Spring, Tapestry, Pylons, Tornado, Hibernate, xUnit, OpenCL).
  • Програмні технології (JDO, EJB, JSP, ASP.NET, MPI, OpenMP, PVM, DVM, MC#, CASE, Microsoft Silverlight, WPF, XForms, ADO.NET Entity Framework, LINQ, CUDA, NAT).
  • Сервери баз даних та веб сервери (Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, IIS, Apache).
  • Мережеві протоколи (Ethernet, Wi-Fi, ICMP, IPSec, ARP, TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, POP, IMAP, DNS, DHCP).
  • Системи управління версіями (CVS, Subversion, TortoiseSVN, Git, Mercurial).
  • Математичні програмні пакети (Mathematica, Matlab, GNU Octave).
  • Системи тестування програмного забезпечення (Bugzilla, MantisBT, Trac).
  • Методології розробки програмного забезпечення (Scrum, XP, MSF, DSDM).

 • Операційні системи: Windows, Unix, Linux, FreeBSD, Mac OS, Android, Apple iOS, Windows Phone.

Працевлаштування

Випускники сgеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення (освітня програма "Програмне забезпеч-ення систем") здобувають наступні кваліфікації:
 • Архітектор програмного забезпечення.
 • Розробник систем штучного інтелекту.
 • Інженер-програміст.
 • Системний програміст.
 • Програміст баз даних.
 • WEB-Програміст.
 • Програміст Mobile-device.
 • Тестувальник програмного забезпечення.
 • Науковий співробітник.
 • Викладач вищих навчальних закладів.
Випускники успішно працюють у провідних українських та міжнародних IT-компаніях таких як: Google, Facebook, Microsoft, EPAM Systems, Ciklum, Grammarly, Miratech, Samsung Electronics, GlobalLogic, Materialise, SoftServe, Netcracker, Cargowise, Railsware, d-Studio, SMK та багатьох інших.