Навчання


Освітні рівні "Бакалавр" та "Магістр"

Кафедра інтелектуальних програмних систем проводить підготовку бакалаврів в галузі 12 Інформаційні технології за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення, за освітніми ступенями:
  • Бакалавр — освітня програма Програмна інженерія.
  • Магістр — освітня програма Програмне забезпечення систем.
Термін навчання:
  • ОС "Бакалавр": денна форма — 4 роки;
  • ОС "Магістр": денна форма — 2 роки після отримання ОС "Бакалавр".
Вартість навчання за контрактом:
  • ОС "Бакалавр" — 35250 грн;
  • ОС "Магістр" — 38660 грн.
Ліцензований обсяг:
  • ОС "Бакалавр" — 100 місць.
  • ОС "Магістр" — 40 місць.
Протягом навчання студенти мають змогу прослухати сучасні навчальні курси, які читають викладачі кафедри. Навчальні програми за якими проводиться підготовка бакалаврів та магістрів складені з врахуванням досвіду провідних закордонних вищих навчальних закладів, таких як університети Кембріджа та Стендфорда.
Детальна інформація:

Освітній рівень "Доктор філософії"

Кафедра інтелектуальних програмних систем проводить підготовку докторів філософії в галузі 12 Інформаційні технології за наступними спеціальностями:
  • 121 Інженерія програмного забезпечення.
  • 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології.
Детальна інформація: