Співробітники кафедри

Демківський Євген Олександрович

Демківський Євген Олександрович

доцент кафедри інтелектуальних програмних систем,
кандидат технічних наук, доцент
Посилання: Google Scholar.


Освіта та кар'єра:

2004 р. — закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики.
2005-2007 рр. — здобувач навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».
2007 р. — захистив кандидатську дисертацію на тему «Інформаційні технології аналізу і прогнозування нестаціонарних процесів», науковий керівник — доктор технічних наук, професор, професор кафедри математичних методів системного аналізу навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Бідюк П.І.
2004-2008 рр. — асистент кафедри інформаційних технологій проектування Київського національного університету технологій та дизайну.
2008-2011 рр. — доцент кафедри інформаційних технологій проектування Київського національного університету технологій та дизайну.
2011-2016 рр. — доцент кафедри інформаційних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2016-2019 рр. — доцент кафедри інформаційних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2019 р. — доцент кафедри інтелектуальних програмних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Сфера наукових інтересів:

 • Моделювання та прогнозування динамічних систем.
 • Побудова оптимальних систем підтримки прийняття рішень на основі математичних моделей та сучасних методів управління.
 • Технологічні та методологічні аспекти розвитку електронного навчання.

Вибрані публікації:

 1. Бідюк П.І., Щербань Ю.Ю., Щербань В.Ю., Демківський Є.О. Системи підтримки прийняття рішень – проектування та реалізація.-Київ: КНУТД, 2004. – 112 с.
 2. Бідюк П.І., Демківський Є.О. Система підтримки прийняття рішень для прогнозування нестаціонарних процесів // Наукові праці Миколаївського державного університету імені Петра Могили. Том 90. Випуск 77. Комп’ютерні технології. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. – 137-159 с.
 3. Демківський Є.О., Шевченко В.П. Технологічні та методологічні аспекти розвитку електронного навчання // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. – Київ. − 2008. − №4.− С. 119-123.
 4. Бідюк П.І., Демківський Є.О., Бідюк О.П., Аналіз даних з використанням байєсівських моделей. Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2012. – № 1. – С. 40-54.
 5. Бідюк П.І., Демківський Є.О., Демківська Т.І. Прогнозування дохідності банківських продуктів з використанням скорингового підходу. Журнал «Проблеми інформаційних технологій», №23, 2018 р., С. 54-60.

Викладацька діяльність:

 1. Комп'ютерні мережі (лекції, лабораторні заняття) — бакалаври 3-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 2. Об'єктно-орієнтоване програмування (лабораторні заняття) — бакалаври 3-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 3. Системи штучного інтелекту (лекції, лабораторні заняття) — бакалаври 4-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 4. Методи забезпечення якості програмних систем (лекції, лабораторні заняття) — магістри 1-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмне забезпечення систем.
 5. Засоби побудови систем електронного навчання (лекції, лабораторні заняття) — магістри 2-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмне забезпечення систем.
 6. Безпека та анонімність в Інтернеті (лекції) — магістри 2-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмне забезпечення систем.

Теми курсових та дипломних робіт (2020-2021 н. р.):

 1. Розробка та оптимізація універсальних веб-інтерфейсів з використанням бібліотеки React або Angular.
 2. Розробка системи для автоматичного збирання та синтаксичного аналізу даних з сайтів (парсинг).
 3. Проектування архітектури та розробка адміністративного модуля інформаційної системи (Python).
 4. Моделювання та прогнозування поведінкової активності користувачів сервісів обміну миттєвими повідомленнями.
 5. Створення системи для забезпечення інформаційної підтримки навчального процесу.
 6. Розробка системи ведення статистики відвідувань веб-сайтів.
 7. Розробка системи підтримки прийняття рішень.
 8. Інформаційні технології аналізу і прогнозування нестаціонарних процесів.
 9. Розробка чат-бота (Telegram, Facebook Messenger).