Освітній ступінь "Бакалавр"

Кафедра інтелектуальних програмних систем проводить підготовку фахівців у галузі 12 Інформаційні технології за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення, освітній ступінь "Бакалавр", освітня програма Програмна інженерія.
Освітня кваліфікація: бакалавр інженерії програмного забезпечення за спеціалізацією програмна інженерія.
Спеціалізації:
 1. Програмна інженерія. Професійні кваліфікації:
  • 3121 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
  • 3121 Фахівець з інформаційних технологій

 2. Інтелектуальні системи. Професійні кваліфікації:
  • 3121 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
  • 3121 Фахівець з інформаційних технологій
Термін навчання: 3 роки 10 місяців, денна форма (на базі повної середньої освіти).
Вартість навчання за контрактом: 36 700 грн.
Ліцензований обсяг: 100 місць.

Статистика поданих заяв за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення, освітня програма "Програмна інженерія"

Рік Ліцензований обсяг План набору (бюджет) Подано заяв Конкурс
2017 100 40 923 23.1
2018 100 44 568 12.9
2019 100 46 618 13.4
2020 100 48 473 9.9

Статистика зарахування за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення, освітня програма "Програмна інженерія"

Рік Ліцензований обсяг План набору (бюджет) Забаховано (бюджет) Зараховано (контракт)
2017 100 40 38 23
2018 100 44 44 30
2019 100 46 43 27
2020 100 48 46 30

Освітня програма "Програмна інженерія"

На сьогоднішній день за даною програмою навчається 239 студентів (ОC "Бакалавр" 1-4 курси).

Навчання

Особливості навчання:
 • Освітня програма "Програмна інженерія" складена з врахуванням досвіду провідних закордонних вищих навчальних закладів, таких як університети Кембріджа та Стендфорда.
 • Протягом навчання студенти мають змогу прослухати сучасні навчальні курси, які читають викладачі кафедри.
 • Якість освіти, яка забезпечується гармонійним поєднанням фундаментальних (математичних) та технологічних, прикладних (програмістських) дисциплін.
Студенти вивчають наступні дисципліни, технології та програмне забезпечення:
 • Класична математика: Математичний аналіз, Алгебра та геометрія, Загальна алгебра, Дослідження операцій, Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси і математична статистика, Аналіз даних, Чисельні методи в інформатиці, Моделювання систем, Обробка зображень, Математичні основи обчислювальної геометрії, Комп'ютерна алгебра.

 • Комп'ютерна математика: Дискретна математика, Теорія алгоритмів та математична логіка, Алгоритми та складність, Структурна теорія цифрових автоматів, Основи криптології, Комп'ютерна графіка, Нейронні мережі, Математичні основи захисту інформації, Системи штучного інтелекту, Програмування з обмеженнями, Експертні системи.

 • Програмування: Основи програмування, Програмування, Основи об'єктно-орієнтованого програмування, Розробка WEB-орієнтованих систем, Організація баз даних та знань, Об'єктно-орієнтоване програмування, Операційні системи, Основи побудови компіляторів, Інформаційні системи, Розподілені обчислення, Програмна інженерія, Метапрограмування, Груповий проект з технології програмування, Функціональне програмування, Розробка мультимедійних систем, 3D графіка, Виробнича практика "Сучасні інформаційні системи та технології".

 • Комп'ютерна інженерія: Фізичні основи комп'ютерної електроніки, Комп'ютерні мережі, Операційні пристрої та методи їх синтезу.

 • Мови програмування: С++, Java, Python, Ruby, PHP, JavaScript, Common Lisp, Haskell.

 • Прикладне програмне забезпечення та технології:
  • Середовища розробки програмного забезпечення (MS Visual Studio, NetBeans, Eclipse, CLion, IntelliJ IDEA, PyCharm, RubyMine).
  • Програмні фреймворки (.Net, Django, Rails, Spring, Tapestry, Pylons, Tornado, Hibernate).
  • Програмні технології (JDO, EJB, JSP, ASP.NET).
  • Елементи WEB 3.0 (HTML5, DHTML, CSS3, DOM, AJAX).
  • Сервери баз даних та веб сервери (Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgeSQL, IIS, Apache).
  • Системи електронного видавництва (LaTeX, Adobe InDesign).
  • Графіка, анімація, дизайн (3D Max, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator).
  • Системи управління версіями (Subversion, TortoiseSVN, Git).
  • Математичні програмні пакети (Mathematica, Matlab).

 • Операційні системи: Windows, Unix, Linux, FreeBSD, Mac OS.

Працевлаштування

Випускники освітньої програми "Програмна інженерія" успішно успрацюють у провідних українських та міжнародних IT-компаніях на наступних посадах:
 • Інженер-програміст.
 • Системний програміст.
 • Програміст баз даних.
 • WEB-Програміст.
 • Програміст Mobile-device.
 • Тестувальник програмного забезпечення.