Програми навчальних дисциплін

Для вступників 2019-202х років


Скорочення назв блоків:
  • ОД — блок обов'язкових дисциплін.
  • ІС — блок вибору "Інтелектуальні системи".
  • ПІ — блок вибору "Програмна інженерія".
  • ВП1 — вибірковий перелік №1.
  • ВП2 — вибірковий перелік №2.
  • ВП3 — вибірковий перелік №3.

1-й семестр

Дисципліни
Блок
1
Алгебра та геометрія
ОД
2
Вступ до університетських студій
ОД
3
Дискретна математика
ОД
4
Іноземна мова
ОД
5
Математичний аналіз
ОД
6
Основи програмування
ОД
7
Фізичні основи комп'ютерної електроніки
ОД

2-й семестр

Дисципліни
Блок
1
Алгебра та геометрія
ОД
2
Дискретна математика
ОД
3
Іноземна мова
ОД
4
Математичний аналіз
ОД
5
Програмування
ОД
6
Фізичні основи комп'ютерної електроніки
ОД

3-й семестр

Дисципліни
Блок
1
Алгоритми та складність
ОД
2
Загальна алгебра
ОД
3
Організація баз даних та знань
ОД
4
Основи об'єктно-орієнтованого програмування
ОД
5
Теорія алгоритмів та математична логіка
ОД
6
Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси і математична статистика
ОД
7
Управління динамічними системами
ОД

4-й семестр

Дисципліни
Блок
1
Алгоритми та складність
ОД
2
Аналіз даних
ОД
3
Дослідження операцій
ОД
4
Основи об'єктно-орієнтованого програмування
ОД
5
Розробка WEB-орієнтованих систем
ОД
6
Теорія алгоритмів та математична логіка
ОД
7
Українська та зарубіжна культура
ОД

5-й семестр

Дисципліни
Блок
1
Математичні основи захисту інформації
ІС
Розподілені обчислення
ПІ
2
Моделювання систем
ОД
3
Науковий образ світу
ОД
4
Нейронні мережі
ІС
Програмування мовою Ruby
ПІ
5
Об'єктно-орієнтоване програмування
ОД
6
Операційні системи
ОД
7
Філософія
ОД
8
Чисельні методи в інформатиці
ОД

6-й семестр

Дисципліни
Блок
1
Виробнича практика "Сучасні інформаційні системи та технології"
ОД
2
Екологічні та економічні процеси та їх моделювання
ОД
3
Курсова робота
ІС
Курсова робота
ПІ
4
Об'єктно-орієнтоване програмування
ОД
5
Основи побудови компіляторів
ОД
6
Програмування мовою Python
ІС
Основи криптології
ПІ
7
Соціально-політичні студії
ОД
8
Структурна теорія цифрових автоматів
ІС
Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка
ПІ

7-й семестр

Дисципліни
Блок
1
Іноземна мова
ОД
2
Інформаційні системи
ОД
3
Математичні основи обчислювальної геометрії
ВП1
3D графіка
ВП1
4
Операційні пристрої та методи їх синтезу
ІС
Груповий проект з технологій програмування
ПІ
5
Програмна інженерія
ОД
6
Системи штучного інтелекту
ІС
Функціональне програмування
ПІ
7
Розробка мультимедійних систем
ВП2
Видавничі системи
ВП2

8-й семестр

Дисципліни
Блок
1
Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
ОД
2
Інтелектуальні системи на основі знань
ІС
Тестування програмного забезпечення
ПІ
3
Експертні системи
ІС
Комп'ютерні мережі
ПІ
4
Метапрограмування
ІС
Моделі інтелектуальних систем
ПІ
5
Обробка зображень
ІС
Економіка програмної інженерії
ПІ
6
Підготовка випускної кваліфікаційної роботи бакалавра
ОД
7
Програмування з обмеженнями
ВП3
Комп'ютерна алгебра
ВП3