Співробітники кафедри

Гогерчак Григорій Іванович

Гогерчак Григорій Іванович

аспірант 2-го року навчання
кафедри інтелектуальних програмних систем
Посилання: Scopus, Google Scholar, ORCID.

Email: hoherchak@knu.ua


Освіта та кар'єра:

2013-2016 рр. — викладач спецкурсу Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2016-2019 рр. — викладач спецкурсу Природничо-наукового ліцею №145 Печерського району міста Києва.
2018-2020 рр. — методист Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.
2019 р. — закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет комп’ютерних наук та кібернетики.
З 2019 р. — аспірант кафедри інтелектуальних програмних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Сфера наукових інтересів:

 • Бази даних.
 • Бази знань.
 • Обробка природних мов.
 • Алгоритми та структури даних.
 • Програмування.

Вибрані публікації:

 1. С. Л. Кривий, Г. І. Гогерчак.: Логіка в математиці та інформатиці, Перша українська конференція «Логіка та її застосування» UCLA'19. – 2019. – С. 47-55.
 2. S. L. Kryvyi, H. I. Hoherchak: Algorithms for Solving Systems of Linear Equations in the Field Fpk, Journal of Automation and Information Sciences. – 2019. – Volume 51, Number 10, P. 1-22.
 3. С. Л. Кривий, Г. І. Гогерчак: Алгоритм розв’язання систем лінійних рівнянь в полі Fpk, праці міжнародної науково-практичної конференції Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) – 2019. – С. 100-101.
 4. Г. І. Гогерчак: Інформаційні системи та бази даних (навчальний посібник), Видавництво "Лікей". – 2019. – 400 С.
 5. Г. І. Гогерчак: Вплив нормалізації та денормалізації баз даних на ефективність їх використання, праці IV Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання сучасної науки". – 2018. – С. 47-50.

Викладацька діяльність:

 1. Метапрограмування (лабораторні заняття) — бакалаври 4-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.