Співробітники кафедри

Іванов Євгеній Олександрович

Іванов Євгеній Олександрович

доцент, вчений секретар кафедри інтелектуальних програмних систем
кандидат фізико-математичних наук, доцент
Посилання: Google Scholar.


Освіта та кар'єра:

1976 р. — закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики.
1980 р. — закінчив аспірантуру (заочне відділення) факультету кібернетики Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка.
1986 р. — захистив кандидатську дисертацію на тему «Складність паралельних алгоритмів розпізнавання властивостей графів», наукові керівники — доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН УРСР та АН СРСР Глушков В.М., кандидат фізико-математичних наук Шевченко В.П.
1987-1988 рр. — секретар вченої ради факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1980-1989 рр. — працював на посаді асистента кафедри теоретичної кібернетики факультету кібернетики Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка.
1989-1990 рр. — доцент кафедри теоретичної кібернетики факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1990-2016 рр. — доцент кафедри інформаційних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1996-1997 рр. — вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 01.01.23 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1999-2004 рр. — працював за сумісництвом на посаді професора кафедри інформатики та інформаційних технологій Міжрегіональної академії управління персоналом.
2016-2019 рр. — доцент кафедри інформаційних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2019 р. — доцент кафедри інтелектуальних програмних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
На даний момент є членом навчально-методичної комісії факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вченим секретарем кафедри інтелектуальних програмних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Сфера наукових інтересів:

 • Інформаційні системи.
 • Бази даних.
 • Складність обчислень.
 • Паралельні обчислення.
 • Теорія графів.

Вибрані публікації:

 1. Сложность параллельных алгоритмов распознавания свойств графов. Автореф. дис. канд. физ.-мат. наук Киев, КГУ, 1986.
 2. Иванов Е.А. Параллельные алгоритмы на графах. "Кибернетика", № 3, 1981.
 3. Иванов Е.А. Об эквивалентности по временной сложности некоторых задач. "Кибернетика", № 6, 1983.
 4. Иванов Е.А., Шевченко В.П. О параллельных вычислениях на графах. "Кибернетика", № 4, 1984.
 5. Иванов Е.А., Шевченко В.П. Анализ параллельных алгоритмов при ограничениях на ресурсы. Препринт ИК АН УССР № 88-15, Киев, 1988.
 6. Іванов Є.О., Матвієнко В.Т., Попов Ю.Д. Основи роботи із системою Microsoft Excel. Київ, Видавничий центр "Київський університет", 2000.
 7. Іванов Є.О., Матвієнко В.Т., Попов Ю.Д. Робота з інформацією засобами MS Excel: Навчально-методичний комплекс. Київ, : РВВ КІЕМБСС, 2000.
 8. Иванов Е.А., Чистов Д.В. Учебное пособие. Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 7.7 для Украины" с примерами решений". Версия экзамена на 2001 год. Москва: Фирма "1С", 2001.
 9. Іванов Є.О., Карпенко С.Г. Основи інформаційних систем і технологій. Київ, МАУП, 2002.
 10. Иванов Е.А., Цейтлин Г.Е. Специализированные информационные технологии для лиц с физическими ограничениями. // Ж:. «Управляющие системы и машины (УСиМ)». – 2008, – № 5.
 11. Ivanov E.O., Chentsov O.I.Shevchenko V.P.Solovey N.V. Discrete mathematics. Workbook. Sets. Kyiv, 2012.
 12. Іванов Є.О., Шевченко В.П. Дискретна математика. Робочий зошит. Ч. 1 – 4. 2006 – 2016.
 13. Іванов Є.О., Ченцов О.І., Шевченко В.П. Дискретна математика. Посібник першокурсника з українсько-англійським тематичним словником. Ч. 1 – 4. 2006 – 2016.
 14. Іванов Є.О., Ліндер Я.М., Жереб К.А. Основи мови програмування С++: Посібник першокурсника. Київ: Логос, 2020.

Викладацька діяльність:

 1. Основи програмування (лекції, лабораторні заняття) — бакалаври 1-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 2. Програмування (лекції, лабораторні заняття) — бакалаври 1-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 3. Дискретна математика (практичні заняття) — бакалаври 1-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 4. Інформаційні системи (лекції) — бакалаври 3-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 5. Груповий проект з технологій програмування (лабораторні заняття) — бакалаври 4-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.

Теми курсових та дипломних робіт (2021-2022 н. р.):

 1. Розробка інформаційних систем.
 2. Створення засобів електронного навчання.
 3. Розробка системи навчання з курсу «Основи програмування».
 4. Розробка системи навчання з курсу «Програмування».
 5. Система тестування знань з курсу «Дискретна математика». Модуль «Теорія графів».
 6. Розробка ігрових програм.
 7. Створення програмного забезпечення для мобільних платформ.