Співробітники кафедри

Ліндер Ярослав Миколайович

Ліндер Ярослав Миколайович

доцент кафедри інтелектуальних програмних систем,
кандидат фізико-математичних наук
Посилання: Scopus, IEEE Xplore, Google Scholar.

Освіта та кар'єра:

2009 р. — закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики.
2012 р. — закінчив аспірантуру факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2013 р. — захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження практичної стійкості диференціальних включень з імпульсним впливом», науковий керівник — доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри моделювання складних систем Пічкур Володимир Володимирович.
2013-2016 рр. — асистент кафедри інформаційних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2016-2019 рр. — асистент кафедри інформаційних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2019-2020 рр. — асистент кафедри інтелектуальних програмних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2020 р. — доцент кафедри інтелектуальних програмних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Сфера наукових інтересів:

 • Практична стійкість диференціальних рівнянь та включень.
 • Нейромережі.
 • Клітинні автомати.

Вибрані публікації:

 1. Линдер Я.Н. Условия слабой практической устойчивости дифференци-альных включений с импульсным воздействием / Я.Н. Линдер, В.В. Пичкур // Проблемы управления и информатики. – 2011, № 6. – С. 52-60.
 2. Линдер Я.Н. Оптимальные множества практической устойчивости диф-ференциальных включений с многозначным импульсным воздействием / Я.Н. Линдер, В.В. Пичкур // Кибернетика и вычислительная техника. – 2011, Вип. 166. – С. 15-24.

Викладацька діяльність:

 1. Дискретна математика (практичні заняття) — бакалаври 1-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 2. Програмування (лабораторні заняття) — бакалаври 1-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 3. Загальна алгебра (лекції, практичні заняття) — бакалаври 2-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 4. Алгоритми та складність (лабораторні заняття) — бакалаври 2-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.

Теми курсових та дипломних робіт (2020-2021 н. р.):

 1. Застосування нейромереж до задач машинного навчання.
 2. Евристичні алгоритми у задачах оптимізації (генетичні алгоритми, simulated annealing, метод рою часток).
 3. Використання методів навчання з підкріпленням для генерації оптимальної поведінки агентів.
 4. Використання нейромереж для наближеного розв'язку диференціальних рівнянь.