Співробітники кафедри

Слабоспицька Ольга Олександрівна

Слабоспицька Ольга Олександрівна

доцент кафедри інтелектуальних програмних систем
кандидат фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник
Посилання: Scopus, Google Scholar, zbMATH.


Освіта та кар'єра:

1983 р. — закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, механіко-математичний факультет.
1987 р. — закінчила аспірантуру механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1992-2008 рр. — науковий співробітник відділу № 23 ШПС НАН України.
2008 р. — захистила кандидатську дисертацію на тему "Моделі та методи експертного оцінювання у життєвому циклі програмних систем". Науковий керівник — доктор фізико-математичних наук, професор Лавріщева К.М.
З 2008 р. — старший науковий співробітник відділу № 23 ШПС НАН України.
2009-2016 рр. — доцент кафедри інформаційних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом).
2016-2019 рр. — доцент кафедри інформаційних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом).
З 2019 р. — доцент кафедри інтелектуальних програмних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом).


Сфера наукових інтересів:

  • Експертно-аналітичний супровід процесів програмної інженерії.
  • Методи та засоби підвищення ефективності програмних проектів.
  • Підходи до гарантування якості та надійності програмного забезпечення.

Вибрані публікації:

  1. Kolesnik A., Slabospitskaya O. Tested Approach for Variability Management Enhancing in Software Product Line // Ermolayev V., Mayr H.C., Nikitchenko M. et al. (eds.): ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Proc. 8-th Int. Conf. ICTERI 2012, Kherson, Ukraine, June 6-10, 2012, CEUR-WS.org/Vol- 848, – P. 125-133.
  2. Kolesnik A., Slabospitskaya O. The Model for Enhanced Variability Management Process in Software Product Line // Mayr H.C., Kop C., Liddle S., Ginige A. Information Systems: Methods, Models and Applications. Revised selected papers of 4-th International United Information Systems Conference (UNISCON 2012). Yalta, Ukraine, June 2012 – P. 162-171.
  3. Слабоспицька О.О. Розвиток моделі властивостей сімейства програмних продуктів для забезпечення їх адаптовності – Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Сер. фіз.-мат. науки. – 2013. – № 4. – С. 164-171.
  4. Слабоспицька О.О. Технологічна модель процесу побудови та використання адаптивної композиції Web-сервісів – Проблеми програмування. – 2015. – № 2. – C. 52-62.
  5. Слабоспицкая О.А. Портфельная модель процесса принятия решений по управлению изменениями в организации / О.А. Слабоспицкая. – Проблеми програмування. – 2015. – № 1. – C. 72-80.

Викладацька діяльність:

  1. Управління програмними проектами (лекції, лабораторні заняття) — магістри 1-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмне забезпечення систем.
  2. Методи тестування та оцінки надійності програмних систем (лекції, лабораторні заняття) — магістри 2-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмне забезпечення систем.