Співробітники кафедри

Верес Максим Миколайович

Верес Максим Миколайович

доцент кафедри інтелектуальних програмних систем,
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Посилання: Scopus, IEEE Xplore, Google Scholar, ORCID.

Освіта та кар'єра:

2000 р. — закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики.
2003 р. — закінчив аспірантуру факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2005 р. — захистив кандидатську дисертацію на тему «Мінімаксні методи оцінювання в лінійних задачах із параметром» за спеціальністю 01.05.04 – «системний аналіз та теорія оптимальних рішень», науковий керівник — доктор фізико-математичних наук, професор Наконечний О.Г.
2003-2006 рр. — молодший науковий співробітник кафедри інформаційних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2006-2011 рр. — асистент кафедри інформаційних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2011-2016 рр. — доцент кафедри інформаційних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2016-2019 рр. — доцент кафедри інформаційних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2019 р. — доцент кафедри інтелектуальних програмних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Сфера наукових інтересів:

 • Паралельні та розподілені обчислення.
 • Методи об’єктно орієнтованого програмування.
 • Інформаційні системи.
 • Управління інформацією.

Вибрані публікації:

 1. Верес М.М., Наконечний А.Г. Мінімаксні методи оцінювання в лінійних задачах із параметром. // Київ, Логос, 2007. – 116 с.
 2. Верес М.М., Галкін О.В. Функціональне програмування. лямбда – числення в мовах haskell та F#. // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2011, – №1, – С. 103–107.
 3. Катеринич Л.О., Галкін О.В., Верес М.М. // Розробка експертних систем, заснованих на нейронних мережах. // Проблеми інформаційних технологій. — 2011 — С. 118-123.
 4. Провотар О.І., Заміховський А.А., Галкін О.В., Верес М.М., Катеринич Л.О. // Реалізація концепції адаптивного мовлення та системи автоматичної підготовки контенту. — Проблеми програмування. — 2013. — С. 78-84.
 5. Галкін О.В., Верес М.М., Поляченко А.І.// Застосування кусково-лінійних моделей в задачах прогнозування, — Вісник Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка. Серія Фізико-математичні науки. – 2015. – № 3 – С. 66-71.
 6. Верес М.М., Галкін О.В. // Програмування на С++. Конспект лекцій. — К.: МАУП. — 2017. — 248 с.
 7. Галкін О.В., Верес М.М., Бантиш О.В., Ларін В.О. // Використання предметно–орієнтованої мови і візуальних підходів для проектування системи акторів (AKKA) — 2018 — Проблеми інформаційних технологій — т. 23. — в1. — 148-153 с.

Викладацька діяльність:

 1. Основи програмування (лабораторні заняття) — бакалаври 1-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 2. Програмування (лабораторні заняття) — бакалаври 1-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 3. Розподілені обчислення (лекції, лабораторні заняття) — бакалаври 3-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 4. Кластерні розрахунки (лекції) — магістри 1-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмне забезпечення систем.
 5. Методи об'єктно-орієнтованого програмування (лекції, лабораторні заняття) — магістри 1-го року навчання, 122 Комп'ютерні науки: бізнес-інформатика.

Теми курсових та дипломних робіт (2020-2021 н. р.):

 1. Програмування з розподільними змінними. Аналіз сучасних підходів.
 2. Розподільне програмування. Аналіз сучасних підходів.
 3. Синхронне паралельне програмування. Наукові розрахунки:
  1. Сіткові розрахунки. Диференціальні рівняння в частинних похідних.
  2. Точкові розрахунки. Моделювання неперервних систем.
  3. Матричні розрахунки. Розв'язок систем лінійних рівнянь.