Співробітники кафедри

Єршов Сергій Володимирович

Єршов Сергій Володимирович

професор кафедри інтелектуальних програмних систем,
доктор фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник
Посилання: Scopus, DBLP, Google Scholar.

Освіта та кар'єра:

1988 р. — закінчив Київський політехнічний інститут, факультет інформатики та обчислювальної техніки.
1994 р. — закінчив аспірантуру Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.
1998 р. — захистив кандидатську дисертацію на тему «Методи і засоби візуального об'єктно-орієнтованого проектування програмних систем на основі контурних Р-схем». Науковий керівник — доктор фізико-математичних наук, професор Вельбицький І.В.
2000-2001 рр. — доцент кафедри інформаційних систем і технологій, кафедри економічної кібернетики Національної академії статистики, обліку та аудиту (НАСОА).
2001-2013 рр. — доцент факультету інформаційних систем та технологій Європейського університету.
2002-2014 рр. — старший науковий співробітник Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.
2006 р. — присвоєно вчене звання «Старший науковий співробітник» за спеціальністю 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
2013 р. — захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичні основи моделе-орієнтованої побудови нечітких інтелектуальних мультиагентних систем». Науковий консультант — доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Парасюк І.М.
Лютий 2014 р. - вересень 2014 р. — працював на посаді провідного наукового співробітника Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України (за конкурсом).
З вересня 2014 р. – завідувач відділу методів та технологічних засобів побудови інтелектуальних програмних систем Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.
2014-2016 р. — професор кафедри інформаційних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом).
З липня 2016 р. – учений секретар Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.
2016-2019 р. — професор кафедри інформаційних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом).
З травня 2019 р. — професор кафедри інтелектуальних програмних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом).


Сфера наукових інтересів:

 • Методи та технологічні засоби побудови інтелектуальних програмних систем.
 • Моделе-орієнтована розробка програмного забезпечення.
 • Мультиагентні програмні системи.
 • Нечіткі системи.
 • Високопродуктивні та розподілені обчислення.
 • Методи паралельного програмування.

Вибрані публікації:

 1. Єршов С.В. Моделе-орієнтовані методи та засоби розробки програмних систем / І.М. Парасюк, С.В. Єршов // Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні / [В.А. Алексеєв, Н.І. Алішов, П.І. Андон та ін.]. – К.: Наукова думка, 2010. – C. 283–296.
 2. Ершов С.В. Категорный подход к построению нечетких графовых грамматик / И.Н. Парасюк, С.В. Ершов // Кибернетика и системный анализ. – 2006. – № 4. – C. 130–144.
 3. Ершов С.В. О трансформации нечетких графов, задаваемых FD грамматиками / И.Н. Парасюк, С.В. Ершов // Кибернетика и системный анализ. – 2007. – № 2. – C. 129–147.
 4. Ершов С.В. Трансформационный поход к разработке программных архитектур на основе нечетких графовых моделей / И.Н. Парасюк, С.В. Ершов // Кибернетика и системный анализ. – 2008. – № 5. – С. 139–150.
 5. Ершов С.В. Теоретико-категорная формализация при проектировании нечетких интеллектуальных систем / И.Н. Парасюк, С.В. Ершов // Кибернетика и системный анализ. – 2009. – № 6. – C. 149–154.
 6. Ершов С.В. Принципы построения нечетких мультиагентных систем в распределенной среде / С.В. Ершов // Компьютерная математика. – 2009. – № 2. – C. 54–61.
 7. Ершов С.В. Нечеткие модели мультиагентных систем в распределенной среде / И.Н. Парасюк, С.В. Ершов // Проблеми програмування. – 2010. – № 2–3. – C. 330–339.
 8. Ершов С.В. Трансформационный подход к разработке интеллектуальных агентов на основе нечетких моделей / И.Н. Парасюк, С.В. Ершов // Проблеми програмування. – 2011. – № 2. – C. 62–78.
 9. Ершов С.В. Трансформационный подход к разработке адаптивных интеллектуальных агентов на основе нечетких схем переходов / С.В. Ершов // Компьютерная математика. – 2011. – № 1. – C. 69–78.
 10. Ершов С.В. Мультиагентные модели на основе нечеткой логики высшего типа для высокопроизводительной среды / И.Н. Парасюк, С.В. Ершов // Проблеми програмування. – 2012. – № 2–3. – C. 260–269.
 11. Ершов С.В. Модель интеллектуальных агентов, основанная на нечеткой логике высшего типа / С.В. Ершов // Компьютерная математика. – 2012. – № 1. – C. 10–16.
 12. Єршов С.В. Мультиагентні системи на основі нечітких моделей: архітектура, координація та трансформації / I.М. Парасюк, С.В. Єршов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки. – 2011. – № 1. – C. 179–186.

Викладацька діяльність:

 1. Комп'ютерна алгебра (лекції) — бакалаври 4-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 2. Проектування мультиагентних систем (лекції, лабораторні заняття) — магістри 2-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмне забезпечення систем.
 3. Моделе-орієнтована побудова програмних систем (лекції) — магістри 2-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмне забезпечення систем.
 4. Методи та засоби інтеграції програмних систем (лекції) — аспіранти 2-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмне забезпечення систем.