Співробітники кафедри

Катеринич Лариса Олександрівна

Катеринич Лариса Олександрівна

доцент кафедри інтелектуальних програмних систем,
кандидат фізико-математичних наук, доцент
Посилання: Google Scholar.


Освіта та кар'єра:

2002 р. — закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики.
2002-2013 рр. — асистент кафедри інформаційних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2006 р. — закінчила аспірантуру факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (заочне відділення).
2010 р. — захистила кандидатську дисертацію на тему "Нейромережеві методи побудови експертних систем з асоціативними моделями подання знань". Науковий керівник — доктор фізико-математичних наук, професор Провотар О.І.
2013-2016 рр. — доцент кафедри інформаційних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2016-2019 рр. — доцент кафедри інформаційних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2019 р. — доцент кафедри інтелектуальних програмних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Сфера наукових інтересів:

 • Штучний інтелект.
 • Web-технології.
 • Комп’ютерна графіка та анімація.
 • 3D-моделювання.

Вибрані публікації:

 1. Катеринич Л.О. Керування синтезом нейронних мереж //Проблеми програмування. - 2009. - Вип.1. - с. 53-59.
 2. Катеринич Л.О. О некоторых формальних моделях разработки нейросетевых алгоритмов в системе Гомеопат // Компьютерная математика. - 2010. - Вып. 1. - с. 102-109.
 3. Провотарь А.И., Катеринич Л.А. Нейронечеткие модели диагностики в системе Н-Гомеопат // Проблеми програмування. - 2010. - Вип.2-3. - с. 636-641.
 4. Катеринич Л.О. Синтез нейронных сетей на основе информационных гранул // International Journal "Information Technologies and Knowledge". - 2008. - Vol.2. - pp. 179-182.
 5. L. Katerynych, А. Provotar. Neural networks diagnostics in Нomeopath system // International Journal "Information Theories & Applications". - 2008. - Vol.15, Number 1. - pp. 89-93.
 6. А. Provotar, L. Katerynych. Homeopath: Diagnostic information system //Journal of Mathematics and Applications. - 2010. - №. 32, pp. 1-10.
 7. Галкін О.В., Катеринич Л.О, "Програмування на Java. Конспект лекцій". - Київ: Вид-во ТОВ «Козарі», 2011. - 165 c.

Викладацька діяльність:

 1. Розробка WEB-орієнтованих систем (лекції, лабораторні заняття) — бакалаври 2-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 2. 3D графіка (лекції, лабораторні заняття) — бакалаври 4-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 3. Основи WEB-технологій (лекції, практичні заняття) — бакалаври 3-го року навчання, 051 Економіка: економічна кібернетика.
 4. Видавничі системи (лекції) — бакалаври 4-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 5. Нейронні мережі (лекції, лабораторні заняття) — бакалаври 4-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 6. Прикладне застосування нейронних мереж (лекції) — магістри 1-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмне забезпечення систем.

Теми курсових та дипломних робіт (2020-2021 н. р.):

 1. Застосування штучних нейронних мереж для розв'язання прикладних задач.
 2. Глибоке навчання в технологіях комп'ютерного зору.
 3. Глибоке навчання для тексту і послідовностей.
 4. Генеративне глибоке навчання.
 5. Розробка систем з використанням штучного інтелекту.
 6. Розробка web-сервісів.
 7. Розробка web-служб з елементами штучного інтелекту.
 8. Розробка навчаючої системи (для окремої дисципліни).
 9. 3D графіка та анімація у прикладному застосуванні (мультимедійні додатки, мобільні додатки ігри, тощо).