Співробітники кафедри

Провотар Олександр Іванович

Провотар Олександр Іванович

завідувач кафедри інтелектуальних програмних систем,
доктор фізико-математичних наук, професор
Посилання: Scopus, Publons, IEEE Xplore, Google Scholar, zbMATH, DBLP, ResearchGate.

Email: aprowata1 At bigmir Dot net

Освіта та кар'єра:

1981 р. — закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики.
1988 р. — закінчив аспірантуру Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.
1989 р. — захистив кандидатську дисертацію на тему «S-трансляції та їх застосування для побудови пакетів програм математичної обробки даних». Науковий керівник — доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України Сергієнко І.В.
1997 р. — захистив докторську дисертацію на тему «Категорні методи в теорії метаматематичних моделей рекурсії». Наукові консультанти — доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України Сергієнко І.В., доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Парасюк І.М.
2006-2008 рр. — член експертної ради ВАК України.
2003-2016 рр. — завідувач кафедри інформаційних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2016-2017 рр. — завідувач кафедри інформаційних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2018-2019 рр. — завідувач кафедри інформаційних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2019 р. — завідувач кафедри інтелектуальних програмних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
На даний момент є членом:
 • спеціалізованої вченої ради Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,
 • спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
 • науково-методичної комісії міністерства освіти і науки України з програмної інженерії.

Сфера наукових інтересів:

 • Теорія абстрактних обчислювальних структур (теорія категорій).
 • Некласичні логіки.
 • Біоінформатика.
 • Програмування.

Під керівництвом Провотаря О.І. захищено 13 кандидатських дисертацій:

 1. 1998 р. — Гошко Б.М. «Логіко-алгебраїчні моделі в інформаційних технологіях та їх застосування». Місце захисту: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Київ, Україна.
 2. 2002 р. — Дудка Т.М. «Методи побудови експертних систем з асоціативними моделями подання знань». Місце захисту: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Київ, Україна.
 3. 2002 р. — Кондратенко В.О. «Аксіоматичні моделі і методи проектування лінгвістичних трансляторів». Місце захисту: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Київ, Україна.
 4. 2003 р. — Мушак А.Я. «Комп'ютерне моделювання процесів дистанційного навчання в інтернет-технологіях». Місце захисту: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Київ, Україна.
 5. 2004 р. — Карташова Л.А. «Модульна організація особистісно-орієнтованого навчання дисципліни "інформаційні технології" для студентів мовних вищих навчальних закладів освіти». Місце захисту: Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, Київ, Україна.
 6. 2007 р. — Ченцов О.І. «Моделі та методи дослідження абстрактних обчислювальних структур в категорій аксіоматизації». Місце захисту: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Київ, Україна.
 7. 2008 р. — Протасова К.Д. «Методи розкладу калейдоскопічних графів». Місце захисту: Київський національний університет імені тараса Шевченка, Київ, Україна.
 8. 2010 р. — Катеринич Л.О. «Нейромережеві методи побудови експертних систем з асоціативними моделями подання знань». Місце захисту: Київський національний університет імені тараса Шевченка, Київ, Україна.
 9. 2010 р. — Глинчук Л.Я. «Алгоритми архівації на основі системи числення Штерна-Броко». Місце захисту: Київський національний університет імені тараса Шевченка, Київ, Україна.
 10. 2012 р. — Головинський А.Л. «Розвиток архітектури та базового програмного забезпечення високопродуктивних обчислювальних комплексів». Місце захисту: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Київ, Україна.
 11. 2013 р. — Гришанович Т.О. «Ефективні алгоритми на арифметичних графах». Місце захисту: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Київ, Україна.
 12. 2014 р. — Лапко О.В. «Змішані методи обчислення невизначеностей та їх застосування в системах штучного інтелекту». Місце захисту: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Київ, Україна.
 13. 2018 р. — Терлецький Д.О. «Об'єктно-орієнтована динамічна модель подання знань в інтелектуальних програмних системах». Місце захисту: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Київ, Україна.

Академічні нагороди і премії:

 1. Премія М. Островського в області науки і техніки (1987).
 2. Премія імені В.М. Глушкова (1999).
 3. Державна премія України в галузі науки і техніки (2003).

Вибрані публікації:

 1. Провотар А.И. Геометрия рекурсии для арифметических и экзистенциально определимых Отношений //КИСА, №5, 1996.
 2. Сергиенко И.В., Парасюк И.Н., Провотар А.И. О применении категорных методов в Computer Sciense // КИСА", №4, 2000.
 3. Василик П.В., Провотар А.И. К вопросу о формальных моделях в исследовании критических скоростей // КИСА", №4, 2002.
 4. Ченцов А.И., Провотар А.И. Обобщение теоремы Кантора-Бернштейна для булевых топосов // В кн."Компьютерная математика", Інститут кибернетики им. В.М.Глушкова, 1/2003.
 5. Ченцов А.И., Провотар А.И. Конечные декартовы произведения объектов натуральных чисел в топосах // В кн."Компьютерная математика", Інститут кибернетики им. В.М.Глушкова, 1/2004.
 6. Василик П.В., Провотар А.И. О паралогичности некоторых логических построений // КИСА, № 3, 2008.
 7. Katerynich L., Provotar A. Neural networks diagnostics in Homeopath system // Iternational Jornal "Information Technologies and Knowledge", vol. 15/2008.
 8. Katerynich L., Provotar A. Homeopath: Diagnostic information system // Jornal of Mathematics and Applications, N32, 2010.
 9. Кривий С.Л., Провотар О.І. Вступ до некласичної математичної логіки. Видавництво Київського національного університету. - 2010.
 10. Сергієнко І.В., Кривий С.Л., Провотар О.І. Алгебраїчні аспекти інформаційних технологій. Видавництво "Наукова думка". - 2011.
 11. Василик П.В., Провотар О.І. Модельные волны и взаимодействие: теоертические и прикладные аспекты. Видавництво "Наукова думка". - 2014.

Викладацька діяльність:

 1. Теорія алгоритмів та математична логіка (лекції) — бакалаври 2-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 2. Елементи категорного аналізу (лекції) — магістри 1-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмне забезпечення систем.
 3. Нечіткі логіки (лекції) — магістри 1-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмне забезпечення систем.
 4. Актуальні питання біоінформатики (лекції, семінарські заняття) — магістри 2-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмне забезпечення систем.
 5. Некласичні логіки та їх застосування в розробці програмного забезпечення (лекції) — магістри 2-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмне забезпечення систем.
 6. Інтелектуальні обчислення (лекції) — аспіранти 2-го року навчання, 113 Прикладна математика: прикладна математика.

Теми курсових робіт (2020-2021 н. р.):

 1. Експертні системи.
 2. Доведення задач теорії графів методом резолюцій.
 3. Фрактальне стиснення зображень.
 4. Нейронні мережі.
 5. Нечітка логіка.
 6. Математичні методи в біології. Біоінформатика.

Теми дипломних робіт (2020-2021 н. р.):

 1. Доведення деяких результатів теорії формальних систем категорними методами.
 2. Побудова категорної арифметики.
 3. Моделі та методи біоінформатики.
 4. Нанотехнології, інформаційна медицина.
 5. Використання МаtLab для побудови контролерів.
 6. Нова парадигма обчислень – ДНК-обчислення. Обчислення базових функцій і операторів.
 7. Узагальнені булеві функції. Аксіоматика, алгоритмізація.
 8. Розробка та реалізація алгоритмів на нечітких моделях.