Колишні співробітники кафедри

Терлецький Дмитро Олександрович

Терлецький Дмитро Олександрович

асистент кафедри інтелектуальних програмних систем
кандидат фізико-математичних наук


Освіта та кар'єра:

2011 р. — закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики.
2014 р. — закінчив аспірантуру факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2014-2016 рр. — асистент кафедри інформаційних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2016-2019 рр. — асистент кафедри інформаційних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2018 р. — захистив дисертацію на тему "Об'єктно-орієнтована динамічна модель подання знань в інтелектуальних програмних системах", спеціальність 01.05.03. — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. Науковий керівник — доктор фізико-математичних наук, професор Провотар О.І.
2019-2021 рр. — асистент кафедри інтелектуальних програмних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Громадська діяльність:

2006-2011 рр. — дійсний член Наукового товариства студентів та аспірантів факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2006-2010 рр. — голова Наукового товариства студентів та аспірантів факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2011 р. — почесний член Наукового товариства студентів та аспірантів факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Сфера наукових інтересів:

 • Інженерія знань.
 • Інтелектуальні програмні системи.
 • Програмування.
 • Метапрограмування.
 • Об'єктно-орієнтований аналіз та проектування.
 • Програмна інженерія.
 • Теорія множин та мультимножин.
 • Транзиційні системи.
 • Абстрактні алгебри та алгебраїчні структури.

Академічні нагороди і премії:

 1. Лауреат премії НАН України для молодих вчених за цикл робіт "Об'єктно-орієнтовані динамічні мережі знань" (2017).

Вибрані публікації:

 1. D. O. Terletskyi, O. I. Provotar: Mathematical Foundations for Designing and Development of Intelligent Systems of Information Analysis, Problems in Programming, 2014, Volume 15, Number 2-3, pp. 233-241.
 2. D. O. Terletskyi, O. I. Provotar: Object-Oriented Dynamic Networks, International Book Series Information Science and Computing, Book 30: "Computational Models for Business and Engineering Domains", edited by G. Setlak, K. Markov, ITHEA, 2014, pp. 123-136.
 3. D. A. Terletskyi, A. I. Provotar: Fuzzy Object-Oriented Dynamic Networks. I, Cybernetics and Systems Analysis, 2015, Volume 51, Issue 1, pp. 34-40.
 4. D. Terletskyi: Exploiters-Based Knowledge Extraction in Object-Oriented Knowledge Representation, Proceedings of the 24th International Workshop on Concurrency, Specification and Programming, Rzeszow, Poland, September 28-30, 2015, Volume 2, pp. 211-221.
 5. D. Terletskyi: Inheritance in Object-Oriented Knowledge Representation, Information and Software Technologies, Volume 538 of Communications in Computer and Information Science, Springer, 2015, pp. 293-305.
 6. D. A. Terletskyi, A. I. Provotar: Fuzzy Object-Oriented Dynamic Networks. II, Cybernetics and Systems Analysis, 2016, Volume 52, Number 1, pp. 38-45.
 7. D. Terletskyi: Object-Oriented Knowledge Extraction using Universal Exploiters, Proceedings of the 12th International Scientific and Technical Conference Computer Science and Information Technologies CSIT'2017, Lviv, Ukraine, September 05-08, 2017, pp. 257-266.
 8. D. Terletskyi: Object-Oriented Knowledge Representation and Data Storage Using Inhomogeneous Classes, Information and Software Technologies, Volume 756 of Communications in Computer and Information Science, Springer, 2017, pp. 48-61.
 9. Д. О. Терлецький: Об'єктно-орієнтована динамічна модель подання знань в інтелектуальних програмних системах, Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-математичних наук за спеціальністю 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин i систем, кафедра інформаційних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2018, 200 с.
 10. D. O. Terletskyi: Run-time Class Generation: Algorithms for Intersection of Homogeneous and Inhomogeneous Classes, Proceedings of IEEE 2019 14th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), September 17-20, 2019, Lviv, Ukraine, pp. 272-277.
 11. D. O. Terletskyi: Run-Time Class Generation: Algorithms for Union of Homogeneous and Inhomogeneous Classes, Information and Software Technologies, Volume 1078 of Communications in Computer and Information Science, Springer, 2019, pp. 148-160.
 12. D. O. Terletskyi, O. I. Provotar: Algorithm for Intersection of Fuzzy Homogeneous Classes of Objects, Proceedings of IEEE 2020 15th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), September 23-26, 2020, Zbarazh, Ukraine, Volume 2, pp. 314-317.
 13. D. O. Terletskyi: Run-Time Class Generation: Algorithm for Decomposition of Homogeneous Classes, Information and Software Technologies, Volume 1238 of Communications in Computer and Information Science, Springer, 2020, pp. 243-254.
 14. D. O. Terletskyi, O. I. Provotar: Intersection of Fuzzy Homogeneous Classes of Objects, Advances in Intelligent Systems and Computing V, Volume 1293 of Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, 2020, pp. 306-323.