Колишні співробітники кафедри

Максимець Олександр Миколайович

Максимець Олександр Миколайович

асистент кафедри інформаційних систем
кандидат фізико-математичних наук
Освіта та кар'єра:
2010 р. — закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики.
2006-2013 рр. — дійсний член Наукового товариства студентів та аспірантів факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2013 р. — закінчив аспірантуру факультету кібернетики Київського національного університету імені тараса Шевченка.
З 2013 р. — асоційований член Наукового товариства студентів та аспірантів факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2013 р. — дійсний член ITHEA science community.
2014 р. — захистив кандидатську дисертацію на тему «Алгебро-автоматні методи аналізу процедурних програм і реактивних систем», науковий керівник — доктор фізико-математичних наук, професор, Кривий С.Л.
2013-2015 рр. — асистент кафедри інформаційних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Сфера наукових інтересів: теорія верифікації, пошук програмних інваріантів, мережі Петрі, машинне навчання.
Вибрані публікації:
  1. O.M. Maksymets & M.M. Sharapov On Laplace Function Values Calculation. Bulletin of Taras Shevchenko National University Of Kyiv. Series: Physics & Mathematics. (2007). 1, p. 201-205
  2. Максимець О.М. Пошук інваріантів U-Y-програм ітераційним алгоритмом над абсолютно вільними алгебрами данних. Проблеми програмування. 2012. No 2-3. Спеціальний випуск. p. 228-233
  3. Максимець O.M. Пошук програмних інваріантів у вигляді поліномів. Журнал "Доповiдi Нацiональної академiї наук України". 2013, № 9, с. 44-50.
  4. Максимець О.М. Верификация программ: состояние, проблемы, экспериментальные результаты I. Журнал "Проблеми програмування". 2013, № 4, с. 53-63.
  5. Максимець О.М. Верификация программ: состояние, проблемы, экспериментальные результаты II. Журнал "Проблеми програмування". 2014, № 1, с. 76-89.
  6. S.L. Kryvyi, O.M. Maksymets Program Invariants Generation over Polynomial Ring using Iterative Methods. International Journal Information Theories & Applications, 2013, Vol. 20, N. 2, p. 113-121.
  7. Кривий С.Л., Максимець О.М. Аналіз властивостей мереж Петрі. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Серія фізико-математичні науки. 2013, №1, С. 121-125.
  8. Максимец А.Н. Поиск программных инвариантов в виде полиномов. Доповіді Національної академії наук України. 2013, № 9, с. 44-50.
  9. Крывый С.Л., Максимец А.Н. Верификация программ: состояние, проблемы, результаты I. Журнал "Кібернетика і системний аналіз". 2013, № 6, с. 3-14
  10. Крывый С.Л., Максимец А.Н. Верификация программ: состояние, проблемы, результаты II. Журнал "Кібернетика і системний аналіз". 2014, № 1, с. 11-20