Освітній ступінь "Магістр"


Кафедра інтелектуальних програмних систем здійснює підготовку магістрів у галузі 12 Інформаційні технології за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення, освітня програма Програмне забезпечення систем.

Описи освітньої програми

Описи освітньої програми Програмне забезпечення систем:

Навчальні плани

Навчальні плани освітньої програми Програмне забезпечення систем:

Програми навчальних дисциплін

Програми навчальних дисциплін освітньої програми Програмне забезпечення систем:

Випускні кваліфікаційні роботи студентів