Освітній ступінь "Доктор філософії"


Кафедра інтелектуальних програмних систем здійснює підготовку докторів філософії у галузі 12 Інформаційні технології за спеціальностями 121 Інженерія програмного забезпечення та 122 Комп'ютерні науки.
Детальна інформація: