Дисертації


 1. Методи розкладу калейдоскопічних графів.
  Протасова К.Д., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук,
  спеціальність 01.05.01 — Теоретичні основи інформатики та кібернетики, 2006

 2. Моделі та методи дослідження абстрактних обчислювальних структур в категорій аксіоматизації.
  Ченцов О.І., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук,
  спеціальність 01.05.01 — Теоретичні основи інформатики та кібернетики, 2007

 3. Дослідження методів побудови сервісно-орієнтованих систем автоматизації електрон-ного навчання.
  Холод Д.В., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук,
  спеціальність 01.05.03 — Математичне і програмне забезпечення обчислювальних машин та систем, 2007

 4. Розробка алгоритмів та методів персоналізації для систем електронного навчання.
  Горностай М.П., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук,
  спеціальність 01.05.03 — Математичне і програмне забезпечення обчислювальних машин та систем, 2009

 5. Нейромережеві методи побудови експертних систем з асоціативними моделями подання знань.
  Катеринич Л.О., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук,
  спеціальність 01.05.03 — Математичне і програмне забезпечення обчислювальних машин та систем, 2010

 6. Алгоритми архівації на основі системи числення Штерна-Броко.
  Глинчук Л.Я., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук,
  спеціальність 01.05.03 — Математичне і програмне забезпечення обчислювальних машин та систем, 2010

 7. Ефективні алгоритми на арифметичних графах.
  Гришанович Т.О., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук,
  спеціальність 01.05.01 — Теоретичні основи інформатики та кібернетики, 2013

 8. Змішані методи обчислення невизначеностей та їх застосування в системах штучного інтелекту.
  Лапко О.В., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук,
  спеціальність 01.05.03 — Математичне і програмне забезпечення обчислювальних машин та систем, 2014

 9. Алгебро-автоматні методи аналізу процедурних програм і реактивних систем.
  Максимець О.М., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук,
  спеціальність 01.05.01 — Теоретичні основи інформатики та кібернетики, 2014

 10. Об'єктно-орієнтована динамічна модель подання знань в інтелектуальних програмних системах.
  Терлецький Д.О., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук,
  спеціальність 01.05.03 — Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем, 2018