Освітній ступінь "Бакалавр"


Загальна інформація

Кафедра інтелектуальних програмних систем здійснює підготовку бакалаврів у галузі 12 Інформаційні технології за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення, освітня програма Програмна інженерія.


Описи освітньої програми

Описи освітньої програми Програмна інженерія:

Навчальні плани

Навчальні плани освітньої програми Програмна інженерія:

Програми навчальних дисциплін

Програми навчальних дисциплін освітньої програми Програмна інженерія:

Випускні кваліфікаційні роботи студентів