Науковий семінар

Інтелектуальні інформаційні системи

Науковий семінар Інтелектуальні інформаційні системи В рамках семінару заслуховуються та обговорюються доповіді за наступними напрямками:
 • Нейро-нечіткі системи.
 • Мультиагентні системи.
 • Системи на основі знань.
 • Рекомендаційні системи.
 • Експертні системи.
 • Дискретні динамічні системи.
 • Обчислювальний інтелект.
 • М'які обчислення.
 • Еволюційні обчислення.
 • Специфікація та верифікація програмних систем.
Також в рамках семінару відбувається апробація дисертаційних робіт зі спеціальностей:
 • 01.05.01 — "Теоретичні основи інформатики та кібернетики";
 • 01.05.03 — "Математичне і програмне забезпечення обчислювальних машин та систем";
 • 05.13.06 — "Інформаційні технології";
 • 05.13.23 — "Системи та засоби штучного інтелекту".
 • 121 — "Інженерія програмного забезпечення".
 • 122 — "Комп'ютерні науки".
 • 126 — "Інформаційні системи та технології".
Hауковий керiвник семiнару — доктор фiзико-математичних наук, професор Провотар О.І.

Засідання семінару в 2015-2018 роках

 1. 15.11.2018: Алгоритми розв'язків систем лінійних Діофантових рівнянь в області {0, 1}.
  Кривий Сергій Лук'янович доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 2. 23.10.2018: Чисельні методи розв'язку задачі про математичний сейф.
  Кривий Сергій Лук'янович доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 3. 31.10.2017: Об'єктно-орієнтована динамічна модель подання знань в інтелектуальних програмних системах.
  Терлецький Дмитро Олександрович асистент кафедри інформаційних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 4. 04.10.2016: Пошук та локалізація аномалій у томографічних та рентгенівських знімках.
  Поляченко Артур Ігорович аспірант 1-го року навчання кафедри інформаційних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 5. 25.10.2016: Предметно-орієнтована розробка акторів на Akka.
  Ларін Владислав Олегович аспірант 1-го року навчання кафедри інформаційних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 6. 07.10.2015: Програмування з обмеженнями в застосуванні до числових обмежень.
  Кривий Сергій Лук'янович доктор фізико-математичних наук, професор кафедри інформаційних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 7. 25.11.2015: Storing Big Data using Natural Language Graph Information Bases (Abstract).
  Крассімір Марков професор Інституту математики та інформатики академії наук Болгарії, президент міжнародного наукового товариства ITHEA

 8. 14.03.2016: Моделювання GRID-системи та дослідження її властивостей.
  Кривий Сергій Лук'янович доктор фізико-математичних наук, професор кафедри інформаційних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 9. 04.04.2016: Зміст навчального посібника "Збірник задач з комп'ютерних наук".
  Кривий Сергій Лук'янович доктор фізико-математичних наук, професор кафедри інформаційних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 10. 12.04.2016: Конкретна алгоритміка.
  Провотар Олександр Іванович доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 11. 18.04.2016: Дескриптивні логіки та їх варіації.
  Кривий Сергій Лук'янович доктор фізико-математичних наук, професор кафедри інформаційних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

До участі в роботі семінару запрошуються, як досвідчені науковці так і докторанти, аспіранти та студенти. Відповідальним від кафедри за проведення семінару є професор Кривий С.Л. (т: +38(044) 259-05-11).