Освітній ступінь "Магістр"

Кафедра інтелектуальних програмних систем проводить підготовку фахівців у галузі 12 Інформаційні технології за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення, освітній ступінь "Магістр", освітня програма Програмне забезпечення систем.
Освітня кваліфікація: магістр інженерії програмного забезпечення за спеціалізацією програмне забезпечення систем.
Спеціалізації:
 1. Програмне забезпечення систем. Професійні кваліфікації:
  • 2132.1 Молодший науковий співробітник (програмування)
  • 2132.2 Програмування системне
Термін навчання: 1 рік 9 місяців, денна форма (після отримання ОС "Бакалавр").
Вартість навчання за контрактом: 39 800 грн.
Ліцензований обсяг: 50 місць.

Статистика поданих заяв на спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення, освітня програма "Програмне забезпечення систем"

Рік Ліцензований обсяг План набору (бюджет) Подано зяв Конкурс
2017 40 16 41 2.56
2018 50 13 48 3.7
2019 50 12 42 3.5
2020 50 20 54 2.7

Статистика зарахування на спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення, освітня програма "Програмне забезпечення систем"

Рік Ліцензований обсяг План набору (бюджет) Зараховано (бюджет) Зараховано (контракт)
2017 40 16 16 5
2018 50 13 12 0
2019 50 12 12 2
2020 50 20 18 0

Освітня програма "Програмне забезпечення систем"

На сьогоднішній день за даною програмою навчається 28 студентів (ОС "Магістр" 1-2 курси).

Навчання

Особливості навчання:
 • Поглиблене вивчення різноманітних аспектів розробки інтелектуальних інформаційних систем: від методів доведення коректності програм до сучасної практики управління програмними проектами.
 • Протягом навчання студенти мають змогу прослухати сучасні навчальні курси, які читають викладачі кафедри.
 • Підготовку магістрів до подальшого навчання в аспірантурі та докторантурі провідних університетів України та світу.
Студенти вивчають наступні дисципліни, технології та програмне забезпечення:
 • Комп'ютерна математика: Теоретичні основи та методи розробки інформаційних систем, Нечіткі логіки, Прикладне застосування нейронних мереж, Алгебро-автоматні методи проектування програмного забезпечення, Програмно-орієнтовані логіки, Елементи категорного аналізу, Прикладні логіки та елементи квантових обчислень, Проектування мультиагентних систем, Некласичні логіки та їх застосування в розробці програмного забезпечення, Актуальні питання біоінформатики, Оптимізаційні методи в задачах управління програмними проектами, Моделе-орієнтована побудова програмних систем, Актуальні проблеми захисту інформації.

 • Програмування: Методи забезпечення якості програмних систем, Кластерні розрахунки, Розробка та використання інформаційних мереж, Трансформаційні методи синтезу обчислювальних систем, Управління програмними проектами, Типи в мовах програмування, Сучасні операційні системи, Актуальні проблеми об'єктно-орієнтованого програмування, Методи тестування та оцінки надійності програмних систем, Засоби побудови систем електронного навчання, Імітаційні методи моделювання інформаційних потоків у комп'ютерних мережах, Безпека та анонімність в Інтернеті, Виробнича практика "Розробка програмно-інформаційних систем".

 • Мови програмування: С++, Java, IronPython, IronRuby, Haskell, Scala, F#, AMPL, XAML, XUL, DSL.

 • Прикладне програмне забезпечення та технології:
  • Середовища розробки програмного забезпечення (MS Visual Studio, NetBeans, Eclipse, IntelliJ IDEA, PyCharm, Selenium).
  • Програмні фреймворки (.Net, Django, Rails, Spring, Tapestry, Pylons, Tornado, Hibernate, xUnit, OpenCL).
  • Програмні технології (JDO, EJB, JSP, ASP.NET, MPI, OpenMP, PVM, DVM, MC#, CASE, Microsoft Silverlight, WPF, XForms, ADO.NET Entity Framework, LINQ, CUDA, NAT).
  • Сервери баз даних та веб сервери (Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, IIS, Apache).
  • Мережеві протоколи (Ethernet, Wi-Fi, ICMP, IPSec, ARP, TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, POP, IMAP, DNS, DHCP).
  • Системи управління версіями (CVS, Subversion, TortoiseSVN, Git, Mercurial).
  • Математичні програмні пакети (Mathematica, Matlab, GNU Octave).
  • Системи тестування програмного забезпечення (Bugzilla, MantisBT, Trac).
  • Методології розробки програмного забезпечення (Scrum, XP, MSF, DSDM).

 • Операційні системи: Windows, Unix, Linux, FreeBSD, Mac OS, Android, Apple iOS, Windows Phone.

Працевлаштування

Випускники освітньої програми "Програмна інженерія" успішно успрацюють у провідних українських та міжнародних IT-компаніях на наступних посадах:
 • Архітектор програмного забезпечення.
 • Розробник систем штучного інтелекту.
 • Інженер-програміст.
 • Системний програміст.
 • Програміст баз даних.
 • WEB-Програміст.
 • Програміст Mobile-device.
 • Тестувальник програмного забезпечення.
 • Науковий співробітник.
 • Викладач вищих навчальних закладів.