Програми навчальних дисциплін

Для вступників 2018-2019 років


Скорочення назв блоків:
  • ОД — блок обов'язкових дисциплін.
  • ПЗС — блок вибору "Програмне забезпечення систем".
  • ВП1 — вибірковий перелік №1.
  • ВП2 — вибірковий перелік №2.

1-й семестр

Дисципліни
Блок
1
Кластерні розрахунки
ОД
2
Методи забезпечення якості програмних систем
ОД
3
Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
ОД
4
Нечіткі логіки
ОД
5
Педагогіка та психологія вищої школи
ОД
6
Прикладне застосування нейронних мереж
ОД
7
Розробка та використання інформаційних мереж
ОД
8
Теоретичні основи та методи розробки інформаційних систем
ОД

2-й семестр

Дисципліни
Блок
1
Алгебро-автоматні методи проектування програмного забезпечення
ОД
2
Елементи категорного аналізу
ОД
3
Курсова робота
ОД
4
Методика викладання математики та інформатики у вищій школі
ОД
5
Програмно-орієнтовані логіки
ОД
6
Професійна та корпоративна етика
ОД
7
Типи в мовах програмування
ОД
8
Трансформаційні методи синтезу обчислювальних систем
ОД
9
Управління програмними проектами
ОД

3-й семестр

Дисципліни
Блок
1
Актуальні питання біоінформатики
ПЗС
2
Актуальні проблеми об'єктно-орієнтованого програмування
ОД
3
Засоби побудови систем електронного навчання
ПЗС
4
Методи тестування та оцінки надійності програмних систем
ВП1
Оптимізаційні методи в задачах управління програмними проектами
ВП1
5
Некласичні логіки та їх застосування в розробці програмного забезпечення
ПЗС
7
Прикладні логіки та елементи квантових обчислень
ПЗС
8
Проектування мультиагентних систем
ПЗС
9
Сучасні операційні системи
ОД

4-й семестр

Дисципліни
Блок
1
Актуальні проблеми захисту інформації
ПЗС
2
Асистентська практика
ОД
3
Безпека та анонімність в Інтернеті
ВП2
Імітаційні методи моделювання інформаційних потоків у комп'ютерних мережах
ВП3
4
Виробнича практика "Розробка програмно-інформаційних систем"
ОД
5
Моделе-орієнтована побудова програмних систем
ОД
6
Підготовка випускної кваліфікаційної роботи
ОД