Навчальні курси 2018-2019


Освітній рівень: Бакалавр

121 Інженерія програмного забезпечення: Програмна інженерія
Назва дисципліни
Семестр
Викладачі
1
Дискретна математика
1-2
доц. Шевченко В.П. (лек./практ.)
доц. Іванов Є.О. (практ.)
доц. Ченцов О.І. (практ.)
доц. Демківський Є.О. (практ.)
асист. Ліндер Я.М. (практ.)
2
Основи програмування
1
доц. Іванов Є.О. (лек./лаб.)
доц. Верес М.М. (лаб.)
асист. Ліндер Я.М. (лаб.)
асп. Бантиш О.В. (лаб.)
асп. Петелько Ю.Ю. (лаб.)
3
Програмування
2
доц. Іванов Є.О. (лек./лаб.)
доц. Верес М.М. (лаб.)
асист. Жереб К.А. (лаб.)
асп. Бантиш О.В. (лаб.)
асп. Петелько Ю.Ю. (лаб.)
4
Алгоритми та складність
3-4
доц. Шкільняк О.С. (лек.)
доц. Верес М.М. (лаб.)
асист. Ходзінський О.М. (лаб.)
асист. Ліндер Я.М. (лаб.)
асп. Самойленко М.Ю. (лаб.)
5
Теорія алгоритмів та математична логіка
3-4
проф. Провотар О.І. (лек.)
доц. Шкільняк О.С. (практ.)
6
Загальна алгебра
3-4
доц. Галкін О.В. (лек.)
асист. Ліндер Я.М. (практ.)
асп. Поляченко А.І. (практ.)
7
Основи об'єктно-орієнтованого програмування
3-4
асист. Жереб К.А. (лек./лаб.)
доц. Петрушенко А.М. (лаб.)
асист. Терлецький Д.О. (лаб.)
8
Розробка WEB-орієнтованих систем
4
доц. Катеринич Л.О. (лек./лаб.)
9
Структурна теорія цифрових автоматів
5
доц. Петрушенко А.М. (лек./лаб.)
10
Об'єктно-орієнтоване програмування
5-6
доц. Галкін О.В. (лек./лаб.)
доц. Катеринич Л.О. (лаб.)
доц. Демківський Є.О. (лаб.)
11
Основи криптології
6
доц. Галкін О.В. (лек.)
12
Розподілені обчислення
6
доц. Верес М.М. (лек./лаб.)
13
Інформаційні системи
6
доц. Іванов Є.О. (лек.)
14
Системне програмування і операційні системи
5-6
доц. Ченцов О.І. (лек./лаб.)
асист. Терлецький Д.О. (лаб.)
15
Комп'ютерна графіка
6
доц. Шкільняк О.С. (лек.)
асп. Поляченко А.І. (лаб.)
асп. Самойленко М.Ю. (лаб.)
16
Метапрограмування
7
асист. Терлецький Д.О. (лек./лаб.)
17
Груповий проект з технологій програмування
7
доц. Шевченко В.П. (лаб.)
доц. Іванов Є.О. (лаб.)
18
Інформаційні системи
7
доц. Петрушенко А.М. (лек.)
19
Програмна інженерія
7
доц. Ченцов О.І. (лек./лаб.)
асист. Терлецький Д.О. (лаб.)
20
Java-технології
7
доц. Галкін О.В. (лек.)
доц. Катеринич Л.О. (лаб.)
21
Комп'ютерні мережі
7-8
доц. Демківський Є.О. (лек./лаб.)
22
Функціональне програмування
8
доц. Галкін О.В. (лек.)
доц. Катеринич Л.О. (лаб.)
23
Програмування з обмеженнями
8
проф. Кривий С.Л. (лек.)
24
Математичні основи захисту інформації
8
проф. Кривий С.Л. (лек.)
асист. Ходзінський О.М. (лаб.)
25
Комп'ютерна алгебра
8
проф. Єршов С.В. (лек.)
26
Теорія квантових обчислень
8
доц. Галкін О.В. (лек./лаб.)
27
Системи штучного інтелекту
8
доц. Демківський Є.О. (лек./лаб.)

122 Комп'ютерні науки: Інформатика
Назва дисципліни Семестр Викладачі
Дискретна математика
1-2
доц. Шевченко В.П. (лек.)
доц. Петрушенко А.М. (практ.)
асист. Ліндер Я.М. (практ.)

051 Економіка: Економічна кібернетика
Назва дисципліни Семестр Викладачі
Основи WEB-технологій
5
доц. Катеринич Л.О. (лек./практ.)


Освітній рівень: Магістр

121 Інженерія програмного забезпечення: Програмне забезпечення систем
Назва дисципліни
Семестр
Викладачі
1
Теоретичні основи та методи розробки інформаційних систем
1
проф. Кривий С.Л. (лек./лаб.)
2
Нечіткі логіки
1
проф. Провотар О.І. (лек.)
3
Кластерні розрахунки
1
доц. Верес М.М. (лек.)
4
Методи забезпечення якості програмних систем
1
доц. Демківський Є.О. (лек./лаб.)
5
Розробка та використання інформаційних мереж
1
асист. Жереб К.А. (лек./лаб.)
6
Прикладне застосування нейронних мереж
1
доц. Катеринич Л.О. (лек.)
7
Елементи категорного аналізу
2
проф. Провотар О.І. (лек.)
8
Алгебро-автоматні методи проектування програмного забезпечення
2
проф. Кривий С.Л. (лек./лаб.)
9
Програмно-орієнтовані логіки
2
проф. Кривий С.Л. (лек.)
10
Трансформаційні методи синтезу обчислювальних систем
2
доц. Петрушенко А.М. (лек./лаб.)
11
Управління програмними проектами
2
доц. Слабоспицька О.О. (лек./лаб.)
12
Типи в мовах програмування
2
доц. Ченцов О.І. (лек.)
13
Некласичні логіки та їх застосування в розробці прорамного забезпечення
3
проф. Провотар О.І. (лек.)
14
Актуальні питання біоінформатики
3
проф. Провотар О.І. (лек.)
15
Проектування мультиагентних систем
3
проф. Єршов С.В. (лек./лаб.)
16
Методи опуклої оптимізації
3
проф. Стецюк П.І. (лек./лаб.)
17
Оптимізаційні методи в задачах управління програмними проектами
3
доц. Слабоспицька О.О. (лек./лаб.)
18
Сучасні операційні системи
3
доц. Ченцов О.І. (лек./лаб.)
19
Прикладні логіки та елементи квантових обчислень
3
доц. Шкільняк О.С. (лек.)
20
Актуальні проблеми об'єктно-орієнтованого програмування
3
асист. Жереб К.А. (лек./лаб.)
22
Засоби побудови систем електронного навчання
3
доц. Демківський Є.О. (лек./лаб.)
21
Моделе-орієнтована побудова програмних систем
4
проф. Єршов С.В. (лек.)
22
Безпека та анонімність в Інтернеті
4
доц. Демківський Є.О. (лек.)
23
Актуальні проблеми захисту інформації
4
асист. Ходзінський О.М. (лек.)

122 Комп'ютерні науки: Бізнес інформатика
Назва дисципліни Семестр Викладачі
Методи об'єктно-орієнтованого програмування
1
доц. Верес М.М. (лек./лаб.)