Співробітники кафедри

Стовба Віктор Олександрович

Стовба Віктор Олександрович

асистент кафедри інтелектуальних програмних систем,
доктор філософії (PhD) з прикладної математики
Посилання: Scopus, Google Scholar.

Освіта та кар'єра:

2016 р. – закінчив факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2016 р. – аспірант відділу методів негладкої оптимізації Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.
З 2019 р. — асистент кафедри інтелектуальних програмних систем факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом).
2020 р. – закінчив аспірантуру Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.
2021 р. – захистив дисертацію на тему «Субградієнтний метод з кроком Поляка у перетвореному просторі» на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD), науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу методів негладкої оптимізації Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України Стецюк Петро Іванович.


Сфера наукових інтересів:

 • Субградієнтні методи з перетворенням простору
 • Прикладне застосування методів негладкої оптимізації
 • Опуклий аналіз

Вибрані публікації:

 1. П.И. Стецюк, В.А. Стовба, А.А. Жмуд. Метод эллипсоидов для нахождения решения переопределенной СЛАУ. Теорія оптимальних рішень, 2018, №17. С. 115-123.
 2. P. Stetsyuk, V. Stovba, Z. Chernousova. Subgradient method with Polyak’s step in transformed space. Optimization and Applications. OPTIMA 2018. Vol. 974. Springer, Cham. P. 49-63.
 3. В.О. Стовба, О.О. Жмуд, О.І. Криворучко. Експерименти з субградієнтними методами Поляка для розв’язування сумісних СЛАР. Теорія оптимальних рішень, 2019, №18. С. 81-87.
 4. П.І. Стецюк, В.О. Стовба. Субградієнтні методи з кроком Поляка та програма amsg2p. Робочі матеріали. Випуск 19-03 / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, відділ методів негладкої оптимізації. – Київ: 2019. – 28 с.
 5. П.І. Стецюк, Г.П. Донець, П.І. Ненахов та ін. Субградієнтні алгоритми та задачі на комбінаторних конфігураціях. – Київ: унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2019. – 235 с.
 6. П.І. Стецюк, В.О. Стовба, О.О. Жмуд. Про швидкість збіжності субградієнтних методів з кроком Поляка. Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2019. Вип. №1 (34).
 7. В.О. Стовба. Метод еліпсоїдів для знаходження параметрів лінійної регресії. Cybernetics and Computer Technologies, 2020, №3. С. 14-24.

Викладацька діяльність:

 1. Нейронні мережі (лабораторні заняття) — бакалаври 4-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія
 2. Видавничі системи (лабораторні заняття) — бакалаври 4-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 3. 3D графіка (лабораторні заняття) — бакалаври 4-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.
 4. Розробка WEB-орієнтованих систем (лабораторні заняття) — бакалаври 2-го року навчання, 121 Інженерія програмного забезпечення: програмна інженерія.

Теми курсових та дипломних робіт (2020-2021 н. р.):

 1. Мова AMPL та NEOS-сервер для розв'язання задач математичного програмування великих розмірностей.
 2. Застосування субградієнтних методів для розв’язання задач машинного навчання.
 3. Прискорення субградієнтних методів за допомогою операції перетворення простору.