Випускні кваліфікаційні роботи студентів

2018-2019 навчальний рік


 1. Алгоритми розв'язання систем лінійних діофантових рівнянь в області {0,1} та їх модифікації
  Виконав: студент Антонюк Василь Тарасович
  Науковий керівник: професор Кривий Сергій Лук'янович
 2. Розробка системи для генерації та моделювання планет земної групи
  Виконав: студент Антюк Андрій Павлович
  Науковий керівник: доцент Шкільняк Оксана Степанівна
 3. Розробка системи для симуляції та аналізу стратегій збору інформації про переваги користувача
  Виконав: студент Бабій Павло Миколайович
  Науковий керівник: професор Шкільняк Степан Степанович
 4. Використання алгоритмів комп'ютерного зору у проблемах автоматизованих систем
  Виконав: студент Білецький Вадим Павлович
  Науковий керівник: доцент Катеринич Лариса Олександрівна
 5. Моделювання та візуалізація руху автомобілів
  Виконав: студент Бондюк Владислав Володимирович
  Науковий керівник: доцент Ставровський Андрій Борисович
 6. Методи та алгоритми розв’язання систем лінійних рівнянь у скінченних полях простої характеристики
  Виконав: студент Гогерчак Григорій Іванович
  Науковий керівник: професор Кривий Сергій Лук'янович
 7. Розробка алгоритму планування маршрутів подорожей на основі генетичного алгоритму та технологій машинного навчання
  Виконав: студент Димов Костянтин Володимирович
  Науковий керівник: доцент Шкільняк Оксана Степанівна
 8. Розробка типобезпечного драйвера до розподіленої бази даних «Сassandra»
  Виконав: студент Заколенко Роман Костянтинович
  Науковий керівник: професор Шкільняк Степан Степанович
 9. Розробка алгоритму для розпізнавання підозрілої активності та аналізу шаблонів поведінки в соціальних мережах
  Виконала: студентка Луцюк Анастасія Валеріївна
  Науковий керівник: доцент Шкільняк Оксана Степанівна
 10. Розробка системи для аналізу аудіофалів та їх класифікація за допомогою нейронної мережі
  Виконав: студент Осиков Віталій Васильович
  Науковий керівник: професор Шкільняк Степан Степанович
 11. Використання алгоритмів машинного навчання у проблемах автоматизованих систем
  Виконав: студент Семенович Володимир Дмитрович
  Науковий керівник: доцент Катеринич Лариса Олександрівна
 12. Реалізація масивних операцій над пам'яттю в браузерному форматі WebAssemly
  Виконав: студент Сиротенко Олександр Романович
  Науковий керівник: доцент Демківський Євген Олександрович
 13. Реалізація життєвого циклу розробки програмного забезпечення на прикладі системи для інтерактивного навчання програмуванню
  Виконала: студентка Соляр Анна Сергіївна
  Науковий керівник: асистент Жереб Костянтин Анатолійович
 14. Мультиагентні методи розробки кіберфізичних систем
  Виконав: студент Стеценко Олександр Олегович
  Науковий керівник: професор Єршов Сергій Володимирович
 15. Передбачення поведінки користувача на обмежених вхідних даних
  Виконала: студентка Тимченко Оксана Олександрівна
  Науковий керівник: доцент Демківський Євген Олександрович
 16. Розробка системи інформаційної підтримки діяльності менеджера підприємства
  Виконав: студент Туровська Юлія Андріївна
  Науковий керівник: доцент Демківський Євген Олександрович
 17. Розробка програмного забезпечення для класифікації та кластеризації інформаційних потоків
  Виконала: студентка Цибуля Діана Вадимівна
  Науковий керівник: доцент Демківський Євген Олександрович
 18. Персоналізована рекомендаційна система наукових публікацій
  Виконав: студент Якубів Віктор Романович
  Науковий керівник: асистент Терлецький Дмитро Олександрович
 19. Інтелектуальна інформаційна система для контролю швидкості відтворення відеоряду
  Виконав: студент Яценко Юрій Іванович
  Науковий керівник: доцент Демківський Євген Олександрович